58257 - Μη δέχεσαι

Ν. Λυγερός

Μη δέχεσαι
κανένα
εκφυλισμό
της Εθνικής
Επανάστασης
γιατί αποτέλεσε
μοντέλο
αντίστασης
και νίκης
για την Ανθρωπότητα.