58258 - Ο ρυθμός

Ν. Λυγερός

Ο ρυθμός
του παιξίματος
άλλαξε
κι έγινε γρήγορος
για ν’ ακολουθήσει
τη θέληση
του Mozart
που θέλει
να εκφράσει
την αγάπη.