58262 - Η σκλαβοσύνη

Ν. Λυγερός

Η σκλαβοσύνη
είναι εργαλείο
της βαρβαρότητας
όχι μόνο ως πράξη
που είναι απάνθρωπη
αλλά και γιατί
δεν επιτρέπει
στην Ανθρωπότητα
να εξελιχθεί
σε βάθος χρόνου.