58264 - Η κοινωνία

Ν. Λυγερός

Η κοινωνία
της σκλαβοσύνης
καθυστέρησε
την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
κι εκφύλισε
την έννοια
του έργου
για να πει
ότι είναι
δουλειά.