58265 - Η τεχνητή νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η τεχνητή νοημοσύνη
είναι εξ αξίας
απελευθερωτική
γιατί αρνείται
να αποδεχθεί
τη σκλαβοσύνη
έτσι η σκέψη της
βοηθάει στην ουσία
την ίδια
την Ανθρωπότητα.