58273 - Μπόρεσε ο Raphael

Ν. Λυγερός

Μπόρεσε ο Raphael
να δει κρυφά
χωρίς
να το ξέρει
ο Michelangelo
όλο
το έργο του
στην Cappella
Sistina
και τότε
άλλαξε
το ίδιο του
το ύφος.