58276 - Οι αραβικές χώρες

Ν. Λυγερός

Οι αραβικές χώρες
είχαν τόσους πολλούς
σκλάβους
που υπήρχε
φαινόμενο
ρατσισμού
εναντίον τους
σαν να μην έφταναν
οι αντίξοες
συνθήκες
της επιβίωσής τους.