58280 - Με το έργο του

Ν. Λυγερός

Με το έργο του
ο Σωκράτης
σώζει
τον Ελληνισμό
γιατί είναι
ικανός
να διδάξει
σε δούλο
και να του πει
τι ξέρει ήδη
η ψυχή του.