58282 - Ο δούλος

Ν. Λυγερός

Ο δούλος
είναι
αθώος
και γι’ αυτό
ανήκει
στην Ανθρωπότητα
ενώ η δουλεία
είναι εργαλείο
της βαρβαρότητας
των κοινωνιών
της λήθης.