58283 - Η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία
της Διδασκαλίας
φαίνεται
με τον Σωκράτη
όπως έγινε
με τον Βούδα
και θα γίνει
με τον Χριστό
ενώ τους χωρίζουν
αιώνες
αλλά έτσι
φαίνεται
η Ανθρωπότητα.