58284 - Η κοινωνία

Ν. Λυγερός

Η κοινωνία
θεωρεί
ότι η σκλαβοσύνη
είναι θετική
ενώ η Ανθρωπότητα
θεωρεί
ότι η άρνησή της
είναι θεμελιακή
για τη συνέχεια
του έργου
και της εξέλιξής της.