58285 - Η Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Η Ανθρωπότητα
κακοποιήθηκε
στην Αφρική
για πολλούς
αιώνες
εσωτερικά
λόγω
της παράδοσης
της σκλαβοσύνης
μεταξύ
αντίπαλων ομάδων.