58286 - Η Χριστιανοσύνη

Ν. Λυγερός

Η Χριστιανοσύνη
σε παγκόσμιο
επίπεδο
είναι η θρησκεία
που κακοποιείται
περισσότερο
από όλες
ακόμα
κι αν πολλοί
δεν το ξέρουν.