58287 - Ο αθώος

Ν. Λυγερός

Ο αθώος
δεν επιλέγει
να είναι
σκλάβος
αλλά
ο μισθοφόρος
το κάνει
και μ’ αυτή
την έννοια
είναι ενεργητική
βαρβαρότητα.