58288 - Το Gulag

Ν. Λυγερός

Το Gulag
είναι έγκλημα
σκλαβοσύνης
δηλαδή
έγκλημα
που μετέτρεψε
αθώους
σε σκλάβους
που υπηρετούσαν
ένα σύστημα
βαρβαρότητας.