58289 - Το έγκλημα

Ν. Λυγερός

Το έγκλημα
σκλαβοσύνης
είναι αυτό
που επέτρεψε
στη Σοβιετική
Ένωση
να επιβιώσει
ταυτόχρονα
ενώ εκ φύσης
ήταν καταδικασμένη
να καταρρεύσει.