58290 - Το φαινόμενο

Ν. Λυγερός

Το φαινόμενο
του Gulag
ακολούθησε
κυριολεκτικά
την ετυμολογία
της έννοιας
του σκλάβου
αφού
φυλάκισε
τους ίδιους
τους Σλάβους.