58291 - Η άρνηση

Ν. Λυγερός

Η άρνηση
της σκλαβοσύνης
είναι θεμελιακή
για την Ανθρωπότητα
και αποτελεί
αξία
για να εξετάσεις
σαν τον Popper
την ουσία
του κόσμου.