58297 - Μετά από αιώνες

Ν. Λυγερός

Μετά από αιώνες
ένας άλλος
χαράκτης
συνέχισε
το αποσπασματικό
έργο
για να μη χαθεί
μέσα
στη λήθη
της κοινωνίας
της λογοκρισίας.