58298 - Ενάντια στη λήθη

Ν. Λυγερός

Ενάντια στη λήθη
οι γκραβούρες
διέσχισαν
τους αιώνες
ακόμα
κι αν ήταν
απαγορευμένες
από κάθε κοινωνία
που μισούσε
την ερωτική
πράξη.