58299 - Οι γκραβούρες

Ν. Λυγερός

Οι γκραβούρες
δείχνουν
γνώσεις
περί
ελληνικής
και
ρωμαϊκής
αρχαιότητας
πράγμα
που άγγιξε
την επανάσταση.