58320 - Αν το κείμενο

Ν. Λυγερός

Αν το κείμενο
είναι βιβλικό
είναι
γιατί
ανήκει
στη Βίβλο
κι όχι μόνο
σε κάποια
Διαθήκη.