58321 - Το Ευαγγέλιο

Ν. Λυγερός

Το Ευαγγέλιο
κατά Ιωάννη
είναι κείμενο
της στρατηγικής
της Σχολής
που ήθελε
να δώσει
περισσότερο
βαθύτητα
στην ανθρώπινη
πίστη
του Χριστιανισμού.