58331 - Προσέχουμε

Ν. Λυγερός

Προσέχουμε
όλες τις λεπτομέρειες
στη ζωγραφική
για να βρούμε
τους κώδικες
που έχουν
μέσα τους
τα έργα
της τέχνης
λόγω
βαθύτητας.