58332 - Ζωγραφίζουμε

Ν. Λυγερός

Ζωγραφίζουμε
εξ αποστάσεως
γιατί το μοντέλο
βρίσκεται
σε άλλη χώρα
αλλά ποιος
καταλαβαίνει
τι έγινε
με τρόπο
ζωντανό
εκείνη
τη στιγμή.