58334 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
είναι να βοηθάς
τη βοήθεια
γιατί ακόμα
και συμμαθητής
μπορεί να έχει
ανάγκη
από προστασία
και αυτή
να είναι
επείγουσα.