58335 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
τους δικούς σου
ακόμα
κι αν δεν είναι
άνθρωποι
γιατί
παραμένουν
αθώοι
και με τέσσερα
πόδια.