58343 - Το μελάνι της σκέψης. (22). (Structure de la Romance)

Ν. Λυγερός

Το μελάνι της σκέψης. (22). (Structure de la Romance)