58350 - ΙΙΙ – Νοημοσύνη, Δημιουργικότητα και Ανθρωπότητα. Ουσία VIII. (Dessin)

Ν. Λυγερός