58359 - Ξεχώρισε

Ν. Λυγερός

Ξεχώρισε
τη γραμμική
από την πολλαπλή
δημιουργικότητα
για να δεις
πώς συσχετίζεται
με τον δείκτη
νοημοσύνης
αλλιώς
δεν θα εντοπίσεις
τις μεγαλοφυΐες
και τις ιδιοφυΐες.