58362 - Πολύ μεγάλος

Ν. Λυγερός

Πολύ μεγάλος
μουσικός
δεν σημαίνει
ιδιοφυΐα
γι’ αυτό
δες
με μεγαλύτερο
βάθος
την ουσία.