58364 - Η υψηλή νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η υψηλή νοημοσύνη
παράγει
έργο
για την Ανθρωπότητα
διότι
είναι
φυσιολογικό
για τη φύση της
αφού ζει
γι’ αυτόν τον λόγο.