58366 - Οι εγκυκλοπαίδειες

Ν. Λυγερός

Οι εγκυκλοπαίδειες
έχουν λιγότερα
λήμματα
αλλά το καθένα
έχει βάθος
γιατί είναι
επιλογή
των συγγραφέων
αφού θέλουν
να σώσουν
την ουσία.