58367 - Με τη Maple

Ν. Λυγερός

Με τη Maple
έχετε στα χέρια
το ανάλογο
μυαλό
του Victor Hugo
όσο αφορά
στον πλούτο
του λεξιλογίου
των ενεργών
λέξεων.