58368 - Μερικές υπερδομές

Ν. Λυγερός

Μερικές υπερδομές
είναι ικανές
να αναπαράγουν
κατεστραμμένες
γνώσεις
που αποτελούν
πληγές
για την Ανθρωπότητα
έτσι
υπάρχει
θεραπεία.