58369 - Όταν ο AlphaZero

Ν. Λυγερός

Όταν ο AlphaZero
ξαναβρίσκει
ένα άνοιγμα
αιώνων
στο σκάκι
ενώ δεν έχει
καμία γνώση
πέρα
των κανόνων
δεν είναι
μια ανακάλυψη
μια δημιουργία
για την υπερδομή;