58370 - Η ιδιοφυΐα

Ν. Λυγερός

Η ιδιοφυΐα
του Goethe
ή του Leibniz
δεν μπορούσε
να περιοριστεί
σε ένα μόνο
τομέα της γνώσης
διότι εκ φύσης
η παραγωγή
του έργου της
είναι ευρύτερη
και βαθύτερη.