58371 - Τα κομμάτια του χρόνου. (23). (Structure de la Romance)

Ν. Λυγερός