58374 - Η απόφαση

Ν. Λυγερός

Η απόφαση
του νέου Προέδρου
της Αμερικής
να επανέλθει
στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας
και στη Συμφωνία
Παρισίων
είναι καλό σημάδι
για τη συνέχεια.