58391 - Το γεγονός

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι το σύστημα
του Poutin
αναγκάζεται
να βάλει
φυλακή
τον Alexei
αποδεικνύει
ότι δεν ξέρει
να τον διαχειριστεί
αποτελεσματικά.