58393 - Με την υπόθεση

Ν. Λυγερός

Με την υπόθεση
Alexei
Navalny
δεν μπορεί
η Ρωσία
να συνεχίζει
να λέει
ότι είναι
μια δημοκρατία
της Ευρώπης.