58394 - Η αντεπίθεση

Ν. Λυγερός

Η αντεπίθεση
του Alexei
είναι σωστή
και δίκαιη
αλλά αυτό
δεν σημαίνει
ότι δεν εμπεριέχει
ρίσκο
για την ίδια
τη ζωή του.