58399 - Αν μάθεις

Ν. Λυγερός

Αν μάθεις
ότι οι λέξεις
είναι οι σκέψεις μας
που έχουν
αφήσει
ένα ίχνος
πάνω στο χαρτί
τότε θα δεις
το βάθος
της Ανθρωπότητας.