58400 - Σε μία λέξη

Ν. Λυγερός

Σε μία λέξη
βρίσκεις
και λήμμα
εγκυκλοπαίδειας
που έχει βάθος
και δεν είναι
μόνο υποσύνολο
μιας πρότασης
ενός λόγου
χωρίς εμβέλεια.