58434 - Αν η νομοθεσία

Ν. Λυγερός

Αν η νομοθεσία
προστατεύει
το παιδί
από την κοινωνία
τότε σημαίνει
ότι ανήκει
στην Ανθρωπότητα
και αυτό είναι
βήμα θεμελιακό
για το μέλλον.