58435 - Όσο αδύνατο

Ν. Λυγερός

Όσο αδύνατο
κι αν φαίνεται
έπρεπε η Γερουσία
να πάρει την απόφαση
να ενσωματώσει
τον στοματικό έρωτα
στην σεξουαλική
πράξη
που δεν επιτρέπεται
σε μικρούς ανήλικους
από ενήλικους.