58437 - Κάθε θρησκεία

Ν. Λυγερός

Κάθε θρησκεία
πρέπει να σέβεται
τα δικαιώματα
που παρέχει
μια δημοκρατία
έτσι η προστασία
της ανθρωπιάς
επιτρέπει
την ελευθερία
της ζωής
εντός Ανθρωπότητας.