58440 - Τα παιδιά

Ν. Λυγερός

Τα παιδιά
έχουν
δικαιώματα
ζωής,
πολιτικά,
πολιτιστικά
και πρέπει
να προστατεύονται
από την εκμετάλλευση
την κακοποίηση
και τη βία.