58443 - Περισσότερους νεκρούς

Ν. Λυγερός

Περισσότερους νεκρούς
από τα θύματα
του πρώτου
παγκοσμίου
πολέμου
που είχε
η Αμερική
προκάλεσε
η πανδημία
που γεννήθηκε
στην Κίνα.