58446 - Κάθε μέρα

Ν. Λυγερός

Κάθε μέρα
πρέπει
να παίζεις
τη φλογέρα
γιατί είναι
ζωντανή
και πρέπει
να μάθει
την υγρασία
και τη ζέστη
του φυσήματός σου.